Nemo 2200

nemo2200Celé zařízení se skládá z vlastní tlakové nádoby dodávané z klasické případně nerezové oceli, z ovládacího pultu a strojovny, u které se předpokládá umístění ve zvláštní malé místnosti (nejlépe pod komorou). Zařízení nepotřebuje žádné tlakové nádoby, proto odpadají různé bezpečnostní opatření a značně se snižují nároky na prostor.

Hyperbarickou komoru lze nainstalovat do standardní nemocniční budovy, kde se stává součástí jednotky intenzivní péče. Nabízíme také mobilní komory umístěné v buňce s veškerým doprovodným zařízením na cca 55 m2. Konstrukce komory umožňuje snadnou manipulaci i s bezvládným pacientem. Tlakování komory a monitorování pacienta může řídit z ovládacího pultu jedna sestra. Léčebná jednotka komory je striktně oddělena od hluku a technických zařízení. Provoz komory bez technika je výraznou ekonomickou výhodou, zvláště pro zajištování nepřetržité pohotovosti komory.

Nová konstrukce výrobku KovoS Czech, s.r.o., vycházela z konkrétních požadavků lékařů na základě mnohaletých zkušeností s provozem podobných zařízení. Vlastnosti této komory jsou snáze přizpůsobitelné léčebným aplikacím než upravené standardní komory pro potápěče.
Komora je plněna vzduchem a nemocný dýchá kyslík ze zvláště k tomu uzpůsobené plicní automatiky.

Havarijní stavy

Při výpadku elektrického proudu, chladící vody nebo poruše v klimatizačním systému nejsou pacienti ohroženi změnami tlaku a lze dokončit expozice.
Rychlé vypouštění vzduchu pro nouzový přestup k nemocnému:
– při přetlaku 0,6 MPa méně než 4 min.
– při přetlaku 0,2 MPa méně než 2 min. 15 s.
– nouzový přestup předkomorou při tlaku 0,2 MPa v komoře trvá méně
než 1 min. 40 s.

Tlaková léčebná komora HB – 1
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

nakresbarokomora1. Léčebná komora
2. Předkomora
3. Vodokružný kompresor
4. Motor 14 kW
5. Chladič vody
6. Chladič vzduchu
7. Chladič vzduchu
8. Tlaková nádoba (voda vzduch)
9. Ventil vnitřního ovládání
10. Ventil vnějšího ovládání
11. Ventil vnějšího ovládání
12. Hlavní řídící ventil
13.Ventil přívodu medicinálního kyslíku
14. Solenoidový ventil přívodu chladící vody (0,25 l/s)
15. Klimatizace
16.Solenoidové ventily I.-IV.

Technické parametry

Hmotnost 4500 kg
Objem celkový 18,0 m3
Z toho Objem předkomory 4 m3
Objem komory 14 m3
Maximální počet osob 10 sedících
Maximální přetlak 3 bary
Maximální hodnota nárůstu tlaku cca 1 bar za 6 min
Rychlé vypouštění vzduchu pro nouzový přestup při přetlaku 3 bary – 4 min
Příkon 40 kW
voda 3/4″ cca 200 l/hod