Systémy pro recyklaci vody medicinálních a wellness van

Každý provozovatel vanových systémů ať už ve zdravotnictví či lázeňství nebo ve wellness zařízeních ví, že provoz vanových systémů znamená jedny z provozně nejnáklad-nějších, i když terapeuticky velmi účinných a žádaných procedur.

Podívejme se na to konkrétně:
1. Do průměrné masážní vany se vejde 250 – 700 l vody. Průměrně uvažujme 0,5 m3. Při stávající ceně vodného a stočného 80 Kč/m3 stojí náplň
vany studené vody 40 Kč, při očekávaném zdražení 1 m3 na 100 Kč vyjde pak naplnění vany 50 Kč.
2. Tato voda má teplotu ze zdroje 5 – 10 °C. My ji potřebujeme ohřát na cca 35 – 40°C. Podle druhu topného média stojí ohřátí náplně vany
dalších 70 – 100 Kč.
3. Dalším nákladem je pak energie potřebná na podvodní a perličkové masáže, náklady na úklidové a desinfekční prostředky a personál obsluhy.

Kolik je příspěvek zdravotních pojišťoven na jednu vodní proceduru? Pokryje provozní náklad ve výši cca 350 Kč? Je možné tyto náklady snížit?
Pokud má lázeň proběhnout tak, jak má, nelze s náklady uvedenými v bodě 3) nic moc podnikat. My vám ale nabízíme systém, který dokáže spořit náklady ve vodném a stočném a v tepelné energii: systém recyklace natemperované vody.

V čem systém recyklace vody spočívá?
Větší část vody z vany – cca 3/4 – 4/5 objemu vany se nevypustí do kanalizace, ale do záchytné nádrže. Odtud prochází technologickým čištěním odstraňující všechny odfiltrovatelné látky. Voda je upravovaná oxidací ozónem a následným osvitem UV záření a takto je připrave-ná k novému použití. Tím, že není do vody přidáván žádný chlorový preparát, nedochází ke vzniku vedlejších produktů chlorace – toxických a karcinogenních produktů a chloraminů a voda ve vaně proto nezapáchá. Mezitím obsluha vanu kompletně vyčistí, vydesinfikuje a pro nového pacienta či klienta napouští ze zásobníku novou – vyčištěnou a hygienicky nezávadnou vodou, která v procesu recyklace ztrácí svou teplotu jen nepatrně. Z recyklačního systému je napou-štěna bakteriologicky nezávadná voda. Pobyt ve vodě se zbytkovou koncentrací ozonu má pozitivní terapeutický účinek. Takže terapie je vhodná i pro alergiky a astmatiky Do každé náplně ze systému recyklace se dopouští část vody z původního zdroje – v množství cca 1/5 – 1/4 objemu vany.

Porovnání s původním výpočtem nákladů:
1. Dopouštíme 100 l vody v ceně 8 Kč, po očekávaném zdražení 10 Kč
2. Ohříváme jen 100 l vody v ceně 14 – 20 Kč
3. Navyšuje se nám náklad na provoz recyklace ve výši cca 10 Kč/náplň vany

Očekávaná úspora na 1 procedúře (1 náplni vany) je oproti původnímu řešení bez recyklace: (80 – 8) + (100 – 10) – 10 = 152 Kč

Provedeme-li na vaně 12 procedur denně, ušetříme denně 1.824 Kč a za rok téměř 450.000,- Kč. Která technologie, uvážíme-li i náklady na údržbu recyklačního systému, se Vám zaplatí za cca 2 – 3 roky provozu? Navíc, čím více van se do systému recyklace připojí, tím rychleji je možné s návratností investice uvažovat. Jejich počet není ničím omezen, recyklační systém se počtu a provedení van (jejich objemu) vždy přizpůsobí. Předběhněte zdražování vody a energií! Snižte instalací recyklačního systému jejich spotřebu při zachování rozsahu nabízených služeb!

Závěrem:
Recyklační systém, který vám nabízíme, je registrován na Úřadě průmyslového vlastnictví PUV 4708-95. Od roku 2013 je klientům montována inovovaná druhá generace tohoto systému. Ten zcela zamezuje možné kontaminaci vody v záchytné nádrži a tím nebezpečí, že by pacient dostal k proceduře vodu s příměsí čistících nebo desinfekčních prostředků. Systém umíme navrhnout jak pro jednu celotělovou vanu, tak pro skupinu medicinálních van pracujících ve společném recyklačním systému
Naše společnost navíc nabízí svým klientům i projektovou přípravu řešení šité „na míru“ danému lázeňskému nebo wellness provozu, kalkulaci úspor spočítanou na konkrétní provoz. Stačí vyplnit formulář „Provozní úspory ve vanovém systému s recyklací vody“. Po uvedení do provozu vám zpracujeme provozní řád včetně odsouhlasení orgánem ochrany veřejného zdraví v souladu se Zák. 258/2000 Sb (ve znění Zák. 151/2011 Sb) v platném znění.